Cập nhật 05:15 ngày 12/12/2017

Tâm sự

Đau khổ mua bao cao su cho chồng đi gái gú

15 tháng 01, 2017 | 14:36
(Tâm sự) - Với người khác, họ có thể không bao giờ chấp nhận chuyện này. Dù chỉ là manh nha ngoại tình, họ cũng sẽ lập tức ly hôn và chọn cuộc sống tự do. Nhưng tôi hèn, tôi...
Trang 1 trên 41234